Actuele informatie Coronavirus

Berichtgeving via het Ouderportaal aan ouders vanwege de Corona crisis:

* Informatie over nieuw uitgiftemoment van maandag 6 april 2020
* Nieuwsboog 14 - 27 maart 2020

* Brief Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Opvang

Extra Nieuwsboog 20-03-2020 (inclusief brief opvang SKDD)
* Brief van 17-03-2020
Brief van 16-03-2020
Brief van 15-03-2020

* Tips - websites ter ondersteuning bij het thuisonderwijs

ONDERWIJS OP AFSTAND
Momenteel werken de kinderen van CBS De Regenboog natuurlijk thuis. De kinderen van groepen 4 t/m 8 hebben allemaal een chromebook van school mee naar huis genomen. Ook hebben zij een pakket werk en krijgen zij iedere week een weektaak. Twee keer per dag zijn er instructie- en vraagmomenten via videobellen gecreëerd met de leerkracht.
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben ook een pakket met werk mee naar huis. Elke dag wordt er met hen gecommuniceerd over dat wat er op het programma staat.


De kinderen aan het werk thuis 

                                                              
Groep 2 - Sven volgt de       Groep 4 - Heel goed         Groep 5 - Julius aan het werk                    
uitleg van  juf Lisette           bezig Linn 


                            
Groep 7A - Werkplek Bent          Groep 7B - Valerie            Groep 8 - Levi aan
                                                  aan het werk                    het werk


De juffen en de meesters thuis aan het werk

              
                  

werkplek meester Martijn         werkplek Juf Annieke        werkplek Juf Jill